Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang, Tòa nhà L-V nơi đặt văn phòng Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng

Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng (Institute of Applied Science and Technology), Trường Đại học Văn Lang được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ/VL-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2018. 
Địa chỉ: Phòng 2.07, Tầng 2, Toà nhà L – V, Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang
80/68 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
69/68 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Website: https://vkhcnud.000webhostapp.com 
Email: v.khcnud@vanlanguni.edu.vn
Điện thoại: 028 7109 9237