Công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước

1. Trương Thế Quang(2019),Quan hệ di truyền các loài cá thuộc chi Anabas dựa trên chỉ thị gene ty thể COITạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang.

2. Trương Thế Quang(2019),Tách chiết protease từ ruột quả bí đao (Benincasa hispida Thunb.) và khảo sát hoạt tính của proteaseTạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang.

3. Phan Phuoc Hien, Huỳnh Ngoc Oanh, Nguyen Ngoc Phuong Dung   Pham Thi Ngoc Thuy   Nguyen Xuan Nam (2019), The surveys of the methods for reducing the water content of honey, Science and technology Development Journal – Engineering and Technology, Online: 2019 http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/458

4. Ho Thi Ngoc Tram, Ho Thi Huyen Trang, Vu Thi Lam An, and Phan Phuoc Hien (2019), Effects of fermentation conditions with lactobacillus brevis on gaba concentration in red brown rice, Journal Sciences and Technology Journal of Agriculture and Rural Development Vietnam, 2019, 113-118.

5. Phan Phuoc Hien, Vo Thi Thao (2019), Preliminary application of enzyme technology to extract secondary active ingredients from the roots of Đảng Sâm Copdonosic Javanica (Bước đầu ứng dụng công nghệ enzyme để trích ly các hoạt chất thứ cấp từ rễ cây Đảng Sâm Copdonosic Javanica), Journal of Science and Development Economics, 2019, 33-39.

6. Phan Phuoc Hien, Tran Manh Cuong (2019), Optimization of the bioethanol production process from sweet sorghum (Tối ưu hóa quy trình sản xuất bioethanol từ cây lúa miến ngọt (Sweet sorghum), Journal of Science and Development Economics, 2019, 5-12.

7. Trương Thế Quang (2018), Giải trình tự vùng HVI, HVII của DNA ty thể người, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang.

8. Trương Thế Quang (2018), Phân nhóm mãng cầu dai (Annona squamosa L.) vùng núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh dựa trên gen matK và hình thái hoa, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang.

9. Trương Thế Quang (2018), Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến cá trứng sấy đông lạnh IQFTạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang.

10. Trương Thế Quang (2018), Hoạt tính chống oxy hóa của saponin trong cao chiết từ thân rễ cây bảy lá một hoa (paris polyphylla Sm.)Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang.

11. Trương Thế Quang (2018), Chẩn đoán bệnh thừa sắt bằng kỹ thuật RFLPTạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang.

12. Phan Phuoc Hien, Vo Thi Bich Thuy, Huynh Ngoc Oanh (2018), Research on evaluation of fatty acid composition and the change of protein and amino acid in royal-jelly preserved in refrigerator and natural conditions, Journal of Science and Development Economics, South Can Tho University, 2018, 87-92.

13. Le Van Bang ctv. (2018), Quá trình phát triển công cụ máy nông nghiệp và tình hình cơ giới hoá trong sản xuất lúa ở Việt Nam, NXB Đại học Cần Thơ, 2018.

14. Phan Phuoc Hien, Đoan Binh, Đoan Thi The, Nguyen Van Giau (2018), Application of electron beam irradiation combined with biochemical techniques to improve and enhance efficiency of bioethanol production from rice straw, Journal of Science and Development Economics, South Can Tho University, 2018, 79-90

15. Phan Phước Hiền, Nguyễn Xuân Nam, Lý Thanh Đăng, Huỳnh Ngọc Oanh (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp vật lý đến các chỉ tiêu hóa lý của mật ong, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp,tr. 95-100.

16. Phan Phước Hiền, Đoàn Bình, Đoàn Thị Thế, Nguyễn Văn Giàu (2017), Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ chùm tia điện tử kết hợp một số kỹ thuật hóa sinh để cải thiện và nâng cao hiệu suất sản xuất cồn sinh học từ rơm rạ, Tạp chí Khoa học và Phát triển số 01/2018, ISSN 2588-1272, Trường Đại học Nam Cần Thơ, tr. 79-90.

17. Trương Thế Quang (2017), Giải trình tự gen 16S-rRNA của các loài cua xanh (Scylla paramamosain) và xác định quan hệ di truyền, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang.

18. Trương Thế Quang (2017), Nghiên cứu chế tạo máy soi trứng đèn led, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang.

19. Nguyễn Xuân Nam, Lý Thanh Đăng, Huỳnh Ngọc Oanh, Phan Phước Hiền (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp vật lý đến các chỉ tiêu hóa lý của mật ong, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, 2017, 95-100.

20. Nguyễn Thị Thanh Thanh, Luong Hong Quang, Phan Phuoc Hien (2017), Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu và thành phẩm trà Oolong ở điều kiện sản xuất 2015 của nhà máy trà Cầu Tre Bảo lộc Lầm Đồng, Sciences and Technology Journal of Agriculture and Rural Development Vietnam, 2017, 56-63.

21. Nguyễn Xuân Nam, Phan Phươc Hiền, et. al. (2017), Phân tích so sánh một số chỉ tiêu chất lương của mật ong khai thác ở miền Nam and Tây Nguyên, Sciences and Technology Journal of Agriculture and Rural Development Vietnam, 2017, 313, 102-105.

22. Nguyen Xuan Nam, Phan Phươc Hien et al. (2017), So sánh ảnh hưởng của một số biện pháp hạn chế kết tinh và lên men đến chất lượng mật ong, Sciences and Technology Journal of Agriculture and Rural Development Vietnam, 2017, 71-80.

23. Trần Văn Tôn, Phan Phươc Hiền, Trịnh Tam Kiệt (2016) Thông tin về nấm mộc nhĩ (Auricularia Bull.) và mộc nhĩ lông thô (Auricularia nigricans (Sw.) Birkebak Looney & Sánchez-García, Tap chí KH.

24. Phan Phước Hiền, Huỳnh Thị Trường, Lê Trung Thiên (2016), Nghiên cứu khả năng ứng dụng của hồng ngoại vào công đoạn diệt men trong chế biến trà ô long, Tạp chí Khoa học Nông Lâm nghiệp, 2016, 71-80.

25. Ho Thi Ngoc Tram, Luong Hong Quang, Phan Phươc Hien (2015), Nghiên cứu sử dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu suất trích ly polyphenol từ phụ phẩm trà Oolong, Science and Technology Journal of Agriculture and Rural development, Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam, 2015, 75-81.

26. Tran Phan Linh, Phan Phuoc Hien (2015), Nghiên cứu quy trình phân đoạn và khả năng kháng khuẩn của các acid béo chuỗi trung bình từ dầu dừa nguyên chất, Sciences and Technology Journal of Agriculture and Rural Development Vietnam, 2015, 75-81.

27. Huỳnh Thị Trường, Phan Phươc Hiền, Lê Trung Thiên (2015), Nghiên cứu sử dụng vi sóng để bất hoạt enzyme trong chế biến trà Oolong, Journal of Agriculture and Rural development, Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam, 2015, 46-52