Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nông, Thủy sản Cánh buồm vàng (Giai đoạn 2019 - 2030)

Ngày 05 tháng 09 năm 2019 tại Phòng họp Trường Sa 2, Cơ sở 3 – Trường Đại học Văn Lang, Ông Bùi Quang Độ – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Văn Lang, Ông Lê Ngọc Sơn – Ủy viên thường trực HĐQT Trường Đại học Văn Lang và PGS. TS. Phan Phước Hiền – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng cùng với Ông Nguyễn Ngọc Phương – Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nông, Thủy sản Cánh buồm vàng đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Văn Lang và Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nông, Thủy sản Cánh buồm vàng (Giai đoạn 2019 – 2030). Theo đó, Hợp tác xã Cánh buồm vàng sẽ là cơ sở thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Văn Lang đối với các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thực phẩm ứng dụng.

Trường Đại học Văn Lang đến tham quan và làm việc tại Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nông, Thủy sản Cánh buồm vàng

Ngày 23 tháng 09 năm 2019, Ông Bùi Quang Độ – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Văn Lang, Ông Lê Ngọc Sơn – Ủy viên thường trực HĐQT Trường Đại học Văn Lang và PGS. TS. Phan Phước Hiền – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng đã đến tham quan và làm việc tại Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nông, Thủy sản Cánh buồm vàng. Ông Nguyễn Ngọc Phương – Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã đã đón tiếp đoàn đại diện Trường Đại học Văn Lang và cùng nhau bàn về kế hoạch hợp tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thực phẩm ứng dụng. Đây cũng là chuyến khảo sát thực địa nơi Trường dự tính hợp tác với Hợp tác xã Cánh buồm vàng xây dựng khu thực nghiệm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.