Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng, Trường Đại học Văn Lang được thành lập với chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực môi trường, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩmViện đã xây dựng xong đề án mở ngành đào tạo Nông nghiệp công nghệ cao và sẽ tuyển sinh trong năm 2019. Viện tiếp tục xây dựng đề án mở ngành Công nghệ thực phẩm ứng dụng và một số ngành học khác theo yêu cầu sử dụng trong và ngoài nước. Viện đã ký kết hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao với Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh,  Tập đoàn GNT- Mạng lưới công nghệ toàn cầu Nhật Bản, tập đoàn CJ-Cầu Tre tại Việt Nam, Vườn Ươm Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc (KVIP).